Arbre

Linogravure à lino perdu - 2011 - 15 x 10 cm